:
Visi, Misi


VISI SEKOLAH

Institusi Pendidikan Yang Unik, Cemerlang Dan Terbilang.

 

MISI SEKOLAH

  1. Menyediakan Pendidikan Bersepadu Di Peringkat Asas dan Rendah.
  2. Melaksanakan Tarbiyah Yang lengkap Dan Seimbang Di Antara Pendidikan Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek ke arah pembinaan generasi yang bertaqwa, berketrampilan, relevan dan komited.
  3. Melahirkan insan yang harmoni dan seimbang dari Segi Intelek, rohani dan jasmani seperti yang dianjurkan oleh Islam.
  4. Melahirkan masyarakat sekolah yang penyayang, berfikiran positif, kreatif, inovatif sesuai dengan nilai agama.
  5. Melahirkan peringkat pelajar yang bakal menuju ke Alam Mukallaf dengan iman, ilmu dan akhlak dan membentuk peribadi muslim sejati serta mampu menghadapi kehidupan yang lebih mencabar.

 

MOTTO SEKOLAH

"Pembentukan Insan Salih Dan Muslih"