:
PIAGAM PELANGGAN


PIAGAM SEKOLAH

Kami berusaha menyedia dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk meningkatkan kecemerlangan sahsiah dan akademik bagi mencapai matlamat pembentukan insan soleh.

Maka kami beriltizam untuk :

  1. memberikan layanan mesra dan saksama kepada semua pihak.
  2. Bersikap terbuka dalam menerima segala pandangan yang membina.
  3. Memenuhi aspek pengurusan institusi atas landasan islam yang syumul.
  4. Memberikan khidmat yang wajar dengan kehendak pelanggan.
  5. Kami akan terus memeastikan institusi ini terus berjaya dalam menuju visi dan misi yang murni, insyaallah.