:
Nilai Pendidikan Al-Hikmah


NILAI PENDIDIKAN AL-HIKMAH

  • Aqidah yang murni – bersih gejala syirik
  • Kebaktian kepada orang tua
  • Ketegasan sikap berdasarkan iman, ilmu, akal
  • Muraqabah – pergantungan mutlak kepada Allah
  • Pelaksanaan solat sempurna
  • Amal maaruf nahi mungkar
  • Kesabaran (daya tahan) menempuh ujian
  • Penghindaran dari keangkuhan
  • Kesederhanaan cara berjalan
  • Pelunakan suara