:
JADUAL WAKTU 2016


SILA DOWNLOAD JADUAL WAKTU KELAS 2016:

 

1. 1 SIDDIQ

2. 1 AMANAH

3. 1 FATHONAH

4. 1 SALAM

5. 1 TABLIGH

6. 1 RAHMAH

7. 2 AMAL

8. 2 IMAN

9. 2 ILMU

10. 2 HIDAYAH

11. 2 ISLAM

12. 2 TAQWA

13. 3 JIHAD

14. 3 MUJAHADAH

15. 3 ILTIZAM

16. 3 IKHLAS

17. 3 REDHA

18. 4 NASIHAH

19. 4 IKHTIAR

20. 4 ISLAH

21. 4 SABAR

22. 4 BARAKAH

23. 5 ADIL

24. 5 EHSAN

25. 5 ARIF

26. 5 ISTIQOMAH

27. 5 NIAMAH

28. 6 ITQAN

29. 6 HIKMAH

30. 6 IJTIHAD

31. 6 YAQIN